Er zijn mensen met verdriet over verlies dat ze geleden hebben.
Wij zijn vrijwilligers die er voor deze mensen willen zijn. Dit doen wij op twee manieren. Allereerst individueel als gesprekspartner van iemand die een geliefd persoon verloren heeft. Daarnaast als begeleider van een groep mensen die lijden aan dit verlies,

Verdriet, wat is dat eigenlijk?

Verdriet is behalve droefheid en depressie, een nog groter scala van gevoelens, zoals angst, boosheid, agressie, schuldgevoelens, verwarring, maar ook opluchting en nog veel meer. Het raakt niet alleen de gevoelens, maar dringt in elk gebied van het leven door: in werk- en thuissituatie, school. Alle gevoelens die bij verdriet naar buiten komen hebben met pijn te maken, de pijn die eigenlijk naar buiten moet komen.

Om een indruk te geven van het aantal aanvragen voor een gesprek zou het goed zijn geweest individuele kontakten en gesprekken te tellen. Dit doen wij niet, maar de laatste jaren hebben meer dan 250 mensen aan een van deze groepen deelgenomen.

Een deel van onze vrijwilligers heeft een professionele opleiding en werkt(e) als hupverlener in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Andere vrijwilligers leden zelf groot of klein verlies en probeerden daar een vorm aan te geven, hadden gesprekken hierover en volgden cursussen. Zij ontwikkelden zich als echte ervaringsdeskundigen. Al onze vrijwilligers kennen hun eigen verdriet en staan open voor hoe een ander zijn/haar verdriet ervaart.

Van onze vrijwilligers vragen wij dat zij
● luisteren met aandacht en respect
● blij kunnen zijn om het geluk van de ander en stil kunnen zijn bij verdriet.
● altijd zorgvuldig omgaan met wat zij zien en horen
● zich houden aan afspraken
● zich tenminste voor een jaar kunnen verbinden
● de starttraining en terugkombijeenkomsten volgen
● deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en deskundigheidsbevordering

Indien u wilt reageren…